Author Archives: Harmen Willemse

NEN at Bio-Based Live

NEN is joining the Bio-Based Live Europe Congress as an exhibitor. The congress is held at University of Amsterdam, Science Park on the 31st May and 1st June 2017.

At 4.15pm on Day One, NEN will host the Standards and certifications Roundtable and at 12noon on Day Two, they will host the session ‘Certification: Using Standards and Labelling to Communicate important characteristics of bio-based product’ allowing for learning and discussion between our senior attendees and a fantastic insight into what is happening in the industry right now.

With this invite, we are offering you 15% off of your full access pass Contact us for your discount code.

OR, if you’re employed by a Brand or Retailer then you can attend for free by clicking here.

NEN presentation and exhibition stand at World Biomass Markets, 27-29 March

NEN is participating in the World Biomass Markets in Amsterdam, 27th to 29th March. On Monday 27th March, during the World Bio Brands Markets, NEN will give a presentation titled: Shaping the bioeconomy with bio-based content and sustainable biomass certification. In this lecture, Harmen Willemse will discuss the two certification systems: Better Biomass and Bio-based content, focussing on how they enable credible claims regarding important characteristics for bio-based products and biomass for energy applications.

On the 28th and 29 of March, NEN will have a stand at the World Bio Markets exhibition, where our team will be available to discuss the opportunities of Better Biomass and Biobased content certification. Come visit us in our booth or schedule 1-2-1 private partnering meetings using the WBM Partnering App!

Workshop: Better Biomass certification: demonstrating sustainability of the biomass in bio-based products

27 October 2015 16:00 – 18:30 pm.

Square Brussels Meeting Centre
Pre-conference event to EFIB

The event will be preceded by a workshop on Public Procurement of Bio-based products.

Better Biomass is the international certification system for solid, liquid and gaseous biomass. The Better Biomass certificate is used to demonstrate the sustainability of the biomass used for bio-based products, fuels or energy. The certification system has originally been established (and recognized) to demonstrate compliance with the Renewable Energy Directive (RED) and recently expanded its scope to include bio-based products.

During the workshop the participants will be informed about the underlying sustainability criteria of the certification system and how they can demonstrate compliance. Case examples of certified companies will be presented and the possibilities to use the Better Biomass in (public) procurement procedures will be discussed. The workshop will conclude with an informal part where participants can address experts for individual questions, or exchange ideas with other participants.

The workshop is taking place on 27 October 2015 in Brussels from 16:00 pm – 18:30 pm. Places are limited. Pre-register here for participation. Formal invitations will be sent to a selection of pre-registered candidates. Participation without invitation is not possible.

〉 Workshop pre-registration

Workshop agenda

16:00 Welcome and introductions

16:10 Presentation of Better Biomass sustainability criteria
Overview of the updated sustainability criteria, including:
– Carbon debt
– ILUC (Indirect Land-Use Change)
– Cascading use of biomass
– Biodiversity
– Bio-based products

16:30 Cases of Better Biomass certified companies
– Eneco Bio Golden Raand: Generating sustainable electricity form painted/limed residue wood
– other cases: to be confirmed

17:00 Issuing of new Better Biomass certificates
Reception and opportunity for exchange with experts

18:30 Closure

Better Biomass certificaat voor FrieslandCampina en Empyro

Onder het toeziend oog van Minister Kamp (Economische Zaken) hebben Empyro en FrieslandCampina op 11 mei het Better Biomass (NTA 8080) ontvangen.Minister Kampt opent FrieslandCampina Borculo

De nieuwe productielocatie van FrieslandCampina in Borculo gaat voor haar energievoorziening gebruikmaken van pyrolyse olie. De olie wordt door het Hengelose bedrijf Empyro gewonnen uit biomassa. Door biomassa te verhitten onder zuurstofarme omstandigheden, ontstaat pyrolyse-olie. Deze techniek is ontwikkeld aan de Universiteit Twente en doorontwikkeld door BTG-BTL, het moederbedrijf van Empyro.

De gehele keten van productie tot en met eindgebruik van de pyrolyse olie is door QS Certification Better Biomass gecertificeerd en voldoet hiermee aan de gestelde duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in NTA 8080.

FrieslandCampina benut deze olie als brandstof voor de productieprocessen van melkpoeder en hoogwaardige ingrediënten voor kindervoeding in haar nieuwe productielocatie te Borculo. Door het toepassen van deze pyrolyse-olie wordt een aanzienlijke CO2-reductie tot stand gebracht.

Eneco’s biomass plant receives Better Biomass certificate

– First certificate under new name

On the 6th of May in Delfzijl, the Netherlands, Eneco received the Better Biomass certificate for her new biomass plant Bio Golden Raand. The certificate was issued by Jorn Bronsvoort, director of QS Certification. With this certificate, Eneco demonstrates that the plant in Delfzijl, which produces electricity from waste wood, complies with the international criteria for sustainably produced biomass. IMG_2189

‘Better Biomass’ is the new name for the certificates that are issued based on NTA 8080 to companies which produce, trade or process sustainable biomass. Bio Golden Raand is the first biomass plant in the world which has obtained the Better Biomass certificate by its new name.

Eneco has agreed with its biomass suppliers that they will all obtain the Better Biomass certificate before the end of 2015. This satisfies WWF, with which the energy company has a partnership. Arjette Stevens, Senior Advisor Biomass at the WWF, emphasizes the importance of certification: ’WWF welcomes this first important step, by which Eneco show that it is taking the lead in the Netherlands in the use of really sustainable resources for energy production. We are happy that Eneco chooses for waste wood instead of felling trees. The use of waste reduces the pressure on the forests.

The role of NEN
NEN, the Dutch standardisation institute, manages the certification scheme, which is linked to the Better Biomass certificate and supports the revision, which includes the name change. Piet-Hein Daverveldt, director of NEN, about the first Better Biomass certificate: ‘We are proud that Eneco tops her efforts to increase the sustainability of the supply chain with the Better Biomass certificate. It proves once more that this certification system is a very useful instrument for companies to ensure the sustainability of the used biomass‘.

Eneco’s biomassacentrale ontvangt Better Biomass certificaat

– Eerste certificaat onder nieuwe naam

Eneco kreeg op 6 mei in Delfzijl het Better Biomass-certificaat voor haar nieuwe biomassacentrale Bio Golden Raand. Het certificaat werd uitgereikt door Jorn Bronsvoort, directeur van QS Certification. Met dit certificaat laat Eneco zien dat de installatie in Delfzijl, die uit afvalhout duurzame elektriciteit maakt, voldoet aan de internationale eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa.IMG_2189

‘Better Biomass’ is de nieuwe naam voor de certificaten die op basis van NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken. Bio Golden Raand heeft als eerste installatie in de wereld het Better Biomass-certificaat onder deze nieuwe naam verkregen.

Eneco heeft met de vaste leveranciers van biomassa voor Bio Golden Raand afgesproken dat zij eind 2015 allemaal een Better Biomass certificaat zullen hebben. Dit tot tevredenheid van het Wereld Natuurfonds, waarmee het energiebedrijf een partnerschap heeft. Arjette Stevens, Senior Adviseur Biomassa bij het Wereld Natuurfonds benadrukt het belang van de certificering: ‘WNF verwelkomt deze eerste belangrijke stap waarmee Eneco laat zien een voortrekker te zijn in Nederland in het gebruik van echt duurzame grondstoffen voor energieopwekking. We zijn blij dat Eneco kiest voor afvalhout boven het kappen van bomen. Het gebruik van reststromen vermindert de druk op de bossen.’

De rol van NEN
NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, beheert het certificatieschema behorend bij het Better Biomass-certificaat en begeleidt het herzieningstraject waar de naamswijziging onderdeel van is.
Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, over de uitreiking van het eerste Better Biomass-certificaat: ‘Wij zijn er trots op dat Eneco haar inspanningen voor verduurzaming van de toeleveringsketens bekroont met het behalen van het Better Biomass-certificaat. Het onderstreept eens te meer dat dit certificatiesysteem een zeer bruikbaar instrument is voor bedrijven om aantoonbaar duurzame biomassa in te zetten.’

Eerste NTA 8080 certificaat voor Bio-LNG productie van Rolande LNG BV

Woensdag 25 juni 2014 heeft Fred Schouten (Rolande LNG BV) uit handen van Jorn Bronsvoort (Quality Services Certification BV) het NTA 8080 certificaat ontvangen. Rolande LNG BV is hiermee de eerste partij die NTA 8080 gecertificeerd is voor de productie van Bio-LNG.
Rolande LNG BV exploiteert een biogasopwaardeer-installatie op het terrein van Attero BV te Wijster, waar biogas uit verschillende biogasbronnen wordt opgewaardeerd. Voor het opwaarderen van het biogas wordt een gepatenteerde cryogene technologie gebruikt. In diverse stappen en bij verschillende temperaturen worden verontreinigingen uit het ruwe biogas verwijderd, waardoor schoon gas van aardgaskwaliteit ontstaat. Dit schone biogas wordt vervolgens vloeibaar gemaakt tot Bio-LNG. Rolande LNG BV distribueert dit Bio-LNG vanuit Wijster naar haar tankstations voor onder andere de 104 IVECO trucks die enkel LNG/ Bio-LNG als brandstof gebruiken voor een schoner en stiller wegtransport.
Met het certificaat toont Rolande LNG BV aan, dat zij met haar biogasopwaardeer-installatie en tankstations voldoet aan de duurzaamheidseisen die de NTA 8080 stelt. Het hebben van een certificering is een voorwaarde om de brandstof mee te laten tellen voor de bijmengverplichting en het Europees streefcijfer van 10% duurzame brandstof in 2020.

Rolande LNG BV
Rolande LNG BV is volledig dochteronderneming van IVECO-dealer Schouten. De core-business van Rolande LNG BV is het transporteren en leveren van vloeibaar aardgas(LNG) en vloeibaar biogas(LBG) voor industrie en wegtransport. Daarnaast realiseert en exploiteert Rolande LNG verschillende LNG-tankstations voor trucks in Nederland. Deze (IVECO) LNG-trucks worden door Rolande LNG verhuurd. Het produceren van NTA 8080 gecertificeerd Bio-LNG in Nederland betekent een flinke verduurzaming van de transportsector.

Quality Services Certification BV
De transitie naar alternatieve, duurzame energiebronnen kan worden versneld en inzichtelijk worden gemaakt door certificering. Als onafhankelijke Certificeringinstelling biedt Quality Services Certification verificatie- en certificatiediensten voor duurzame energie. Met onze expertise, kunnen wij de duurzaamheid van de alternatieve brandstofproductieketen helpen aantonen. Sinds 2009 draagt Quality Services Certification bij aan de ontwikkeling van NTA 8080 door actieve deelname aan het College van Deskundigen en diverse subcommissies.