Better Biomass update

2024-01-19

English version

Hierbij willen wij u informeren over een aantal actuele ontwikkelingen.

Erkenning voor IR 2022/996

Na een aantal beoordelings- en aanpassingsrondes eind 2023, ontvingen wij begin januari bericht dat Better Biomass is geaccepteerd door de EC voor de Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land- use change-risk criteria van 14 juni 2022. Deze implementing regulation is een aanvulling op de REDII (Directive (EU) 2018/2001).

Hieronder valt nog niet de erkenning voor forest biomass criteria, Artikel 29(6) en 29(7) van Directive (EU) 2018/2001. De hiervoor benodigde aanpassingen worden nu zo snel mogelijk opgepakt. De goedkeuring is afgegeven voor de concept versies van de nieuwe schemadocumenten. Komende tijd worden de benodigde stappen gezet voor afronding van de herziening van de Better Biomass schema documenten. Dit zal nog de nodige tijd in beslag nemen. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte en na publicatie zal een overgangstermijn gelden, zodat er voldoende tijd is voor toepassing van de nieuwe versie.

Goedkeuring voor RCVB

In december zijn de onderstaande aanvullende schemadocumenten ingediend bij RVO voor goedkeuring in het kader van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (RCVB). Eind december ontvingen wij bericht dat deze aanvullende goedkeuring heeft plaatsgevonden. Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het gaat om de volgende documenten:

  • Addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft verkleinen houtige reststromen.
  • Addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft Beenmeel.
  • Addendum bij Interpretatiedocument N° 8 betreft Acceptatie van andere schema’s. 

Onboarding Union Database voor biobrandstoffen

De Europese Commissie is, zoals vereist in de RED 2, bezig om een Union Database (UDB) op te zetten om transparantie en traceerbaarheid van hernieuwbare brandstoffen te garanderen. Het is de bedoeling dat de certificaathouders die hernieuwbare transportbrandstoffen leveren hier hun biomassa transacties in gaan boeken. (dus alleen leveranciers van transport brandstoffen!)

Alle Better Biomass-certificaathouders die binnen de scope van de UDB vallen, zijn inclusief hun certificaatgegevens geüpload naar de UDB. Omdat dit allemaal biogasproducenten zijn, is er nog geen initiële voorraadregistratie vereist en ook geen boeking van hun transacties vanaf 1 januari 2024. Dit zal pas van start gaan nadat de technische koppelingen tussen de UDB en de respectieve nationale registers van Garanties van Oorsprong (GO’s) tot stand zullen zijn gebracht. Het wachten is dus op een koppeling met onder andere VertiCer. Tot die tijd hoeven er voor gasvormige biobrandstoffen geen transacties geboekt te worden in de UDB. We wachten op verdere instructies over de implementatie van de UDB voor producenten van gasvormige biobrandstoffen.