Archief certificatiedocumenten

Deze pagina bevat de voorgaande uitgaven van certificatiedocumenten, die nog steeds kunnen worden gebruikt gedurende de overeengekomen overgangsperiode om te zijn gecertificeerd volgens de huidige certificatiedocumenten.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSCRITERIA

De norm NTA 8080 (eerste uitgave, 2009) beschrijft eisen voor duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen. Biomassa en producten vervaardigd uit biomassa kunnen in vaste, vloeibare en gasvormige vorm voorkomen.

Bestel NTA 8080:2009 [via NEN Normshop] of open preview van NTA 8080:2009.

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

Het Better Biomass certificatieschema (NTA 8081:2012-04) beschrijft de ‘spelregels’ voor certificatie tegen de eisen uit NTA 8080. Het certificatieschema is geaccepteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

Bestel Better Biomass certificatieschema uitgave NCS 8080:2017-04 (versie behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015) [kosteloos via NEN Normshop]

Download Better Biomass certificatieschema uitgave NTA 8081:2012-04 (versie behorend bij NTA 8080:2009)

Aanvulling 12 maart 2015: Beslissing Better Biomass nieuwe naam ‘NTA 8080 Approved’ certificaat
Aanvulling 28 mei 2015: Beslissing Better Biomass logogebruik

INTERPRETATIEDOCUMENT

Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. In het geval van interpretatiekwesties stelt de Commissie van Deskundigen de interpretatie vast voor betreffende eis en publiceert deze in interpretatiedocument.

Download Interpretatiedocument N° 7 (behorend bij NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08) of Download Interpretatiedocument N° 7 ‘red line versie’ (met wijzigingen gemarkeerd vergeleken met Interpretation document N° 6).

Download Interpretatiedocument N° 6 (behorend bij NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08) of Download Interpretatiedocument N° 6 ‘red line versie’ (met wijzigingen gemarkeerd vergeleken met Interpretation document N° 5)

Download Interpretatiedocument N° 5 (behorend bij NTA 8080-1:2015, NTA 8080-2:2015 en NCS 8080:2018-08)

Download Interpretatiedocument N° 4 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 3 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 2.1 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 2 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument N° 1 (behorend bij NTA 8080-1:2015 en NTA 8080-2:2015)

Download Interpretatiedocument versie 07 (behorend bij NTA 8080:2009)