Certificatie-instellingen

Het certificeren tegen Better Biomass gebeurt aan de hand van een boordeling door een onafhankelijke deskundige: een certificatie-instelling. Alleen certificatie-instellingen die een licentie-overeenkomst hebben gesloten met NEN mogen deze beoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de certificatie-instellingen voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN). De volgende certificatie-instellingen zijn verbonden aan het Better Biomass certificatiesysteem:

DEKRA Certification
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
Website: dekra.nl
Accreditatie RvA: Ja (registratienummer C001)

Normec QS
Plaats: Bennekom
Land: Nederland
Website: normecqs.com
Accreditatie RvA: Ja (registratienummer C602)