Contact voor vragen en klachten

Meer informatie

In het geval u informatie niet kunt vinden op onze website of vragen heeft over het Better Biomass certificatiesysteem, kunt u contact opnemen met Better Biomass Schemabeheer, dat is onder gebracht bij NEN. Een van de NEN-medewerkers zal dan de benodigde informatie doen toekomen of u vraag beantwoorden.

Klachten

In het geval u een klacht heeft met betrekking tot Better Biomass, kunt u zich ook wenden tot Better Biomass Schemabeheer. Heeft u klacht betrekking op een afgegeven Better Biomass certificaat, dan behoort u eerst contact op te nemen met de certificatie-instelling die het Better Biomass certificaat heeft afgegeven. Onze klachtenprocedure is opgenomen in het Handboek NEN Schemabeheer. De meest recente versie is te vinden onder Huidige certificatiedocumenten. Bij onduidelijkheden staan wij u graag te woord.

Contactgegevens

NEN | Better Biomass Schemabeheer
Vlinderweg 6 | NL-2623 AX Delft
Postbus 5059 | NL-2600 GB Delft
T 015 2 690 326 | E info@betterbiomass.com