Transparantie

Annual activity report

De resultaten van de monitoringsactiviteiten op certificatie-instellingen en certificaathouders, zijn hier te vinden.

Download Activity report 2023 | Report Volumes 2023

Download Activity report 2022

Critical or major non-conformities

Een rapportage over geconstateerde critical en major non-conformities zijn hier binnenkort te vinden.