Governance

Onderstaand schema geeft schematisch de organisatiestructuur van Better Biomass weer. Deze pagina geeft meer informatie over de samenstelling van de Werkgroep “NTA 8080”, de Commissie van Deskundigen “Better Biomass certificatieschema”, en de Commissie schemabeheer “Better Biomass”. Meer informatie over de governance van schema’s die worden beheerd door NEN is beschikbaar in het NEN Handboek schemabeheer. De meest recente versie is te vinden onder Huidige certificatiedocumenten. Meer informatie over NEN als private organisatie zonder winstoogmerk is beschikbaar op de NEN website. Voor meer informatie, vragen of klachten kan contact worden opgenomen met Better Biomass Schemabeheer.

Werkgroep “NTA 8080”

De normen NTA 8080-1 en NTA 8080-2 zijn ontwikkeld door een werkgroep onder de verantwoordelijkheid van de NEN beleidscommissie “Energiewinning, distributie en brandstoffen”. De opstart van de ontwikkeling van deze twee normen is via een persbericht gecommuniceerd, waarbij alle belanghebbende partijen werden uitgenodigd om aan dit initiatief mee te doen. De werkgroep bestond uit experts die de volgende organisaties (alfabetisch) vertegenwoordigden:

 • Branche Vereniging voor Organische Reststromen (BVOR)
 • Brinkmann Consultancy
 • CE Delft
 • CNG Net
 • DEKRA Certification
 • E.On (Uniper)
 • ENECO Energie
 • Essent (RWE)
 • FSC Netherlands
 • GDF Suez (ENGIE)
 • GMSP Sustainability & Management Consultants
 • Greenpeace
 • IUCN-NL
 • Nederlands Centrum voor Inheemse Volkeren (NCIV)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Platform Bio-energie
 • Quality Services Certification
 • Staatsbosbeheer
 • Vattenfall
 • Vereniging Afvalbedrijven
 • Wereld Natuurfonds (WNF)

Als onderdeel van het normontwikkelingsproces, is een normontwerp van beide delen voor publiek commentaar gepubliceerd, wat heeft geresulteerd in bijdragen van verscheidene experts wereldwijd.

Commissie van deskundigen “Better Biomass certificatieschema”

Het Better Biomass certificatieschema (NCS 8080) is ontwikkeld door een commissie van deskundigen onder de verantwoordelijkheid van NEN schemabeheer. Het proces van het ontwikkelen van certificatieschema’s is vergelijkbaar met dat van ontwikkelen van normen. De commissie van deskundigen bestond uit afgevaardigden van de volgende organisaties (alfabetisch) onder voorzitterschap van Gerrit van Tongeren:

 • Atterro
 • ENECO Energie
 • Energy Pellets Moerdijk (Labee Group)
 • Essent (RWE)
 • GDF Suez (ENGIE)
 • Greenpeace
 • IUCN-NL
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Quality Services Certification
 • Schutter Group
 • Staatsbosbeheer
 • Vattenfall
 • Vereniging Afvalbedrijven

Als onderdeel van de ontwikkeling van het certificatieschema is een conceptversie gebruikt in pilotprojecten ten behoeve van validatie. Een aantal pilotprojecten heeft plaatsgevonden in het kader van de Green Deal Groencertificaten voor toepassing van biomaterialen in chemische producten en kunststoffen.

Commissie schemabeheer “Better Biomass”

Na de ontwikkeling en publicatie van het Better Biomass certificatieschema is het onderhoud van het certificatieschema ondergebracht bij een toegewijde commissie schemabeheer bestaande uit afgevaardigden van de volgende organisatie (alfabetisch) onder voorzitterschap van Gerrit van Tongeren:

 • ENECO Energie
 • Energy Pellets Moerdijk (Labee Group)
 • Meerlanden
 • Quality Services Certification
 • Staatsbosbeheer

NEN is momenteel samen met haar stakeholders deze commissie schemabeheer aan het hervormen.