Certificaathouders

Het register bevat een overzicht van alle organisaties die in het bezit zijn (geweest) van het “Better Biomass” certificaat.

In de kolom ‘Scope of certificates’ is aangegeven wat het toepassingsgebied van het Better Biomass certificaat is, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende codes:

A = ‘producer’ met de volgende onderverdeling: A1 = ‘primary producer’, A2 = ‘smallholder’, A3 = ‘collector of primary residual flows’, and A4 = ‘collector of non-primary residual flows’;

B = ‘processor;

C = ‘trader;

D = ‘end-user’.

In de kolom ‘Legal compliance’ is aangegeven of een bedrijf is gecertificeerd voor het kunnen aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende gegevens:

RED = Richtlijn (EU) 2018/2001 (opvolger van Richtlijn 2009/28/EG);

RCVB = Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen;

No = bedrijf is buiten de werkingssfeer van voornoemde wet- en regelgeving beoordeeld (maar voldoet wel aan de van toepassing zijnde eisen in NTA 8080).

Klik op de naam van de organisatie voor de auditsamenvatting.
Klik hier voor een volledig scherm versie.