Concept nieuwe certificatiedocumenten beschikbaar

2024-01-31

English version

De CONCEPT nieuwe (Engelstalige) documenten voor certificatie van biomassa voor energietoepassingen en biobased producten zijn beschikbaar op deze pagina. Dit zijn de versies zoals die door de EC zijn goedgekeurd voor Richtlijn (EU) 2018/2001 (Renewable Energy Directive [RED II]) en de daarop aanvullende Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land- use change-risk criteria van 14 juni 2022.

Voordat deze nieuwe documenten van kracht kunnen worden, moet nog een aantal stappen gezet worden, waaronder vertaling (NL), eindredactie en een beoordeling door de Raad voor Accreditatie. De documenten zijn wel al goedgekeurd door de Europese Commissie. De informatieve versies van de nieuwe schemadocumenten zijn beschikbaar gesteld, zodat certificaathouders de kans krijgen zich hierop voor te bereiden.

Hierbij is het wel van belang er rekening mee te houden dat de definitieve versies kunnen afwijken van deze informatieve versies. Aan deze concept documenten kunnen geen rechten ontleend worden en de audits geschieden vooralsnog op basis van de Huidige certificatiedocumenten.