Concept nieuwe certificatiedocumenten

Deze pagina bevat de CONCEPT nieuwe (Engelstalige) documenten voor certificatie van biomassa voor energietoepassingen en biobased producten, zoals die door de EC zijn goedgekeurd voor Richtlijn (EU) 2018/2001 (Renewable Energy Directive [RED II]) en de daarop aanvullende Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 on rules to verify sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria and low indirect land- use change-risk criteria van 14 juni 2022.

Voordat deze nieuwe documenten van kracht kunnen worden, moet nog een aantal stappen gezet worden, waaronder vertaling (NL), eindredactie en een beoordeling door de Raad voor Accreditatie. De documenten zijn wel al goedgekeurd door de Europese Commissie.

Om certificaathouders de kans te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe documenten, worden hieronder de informatieve versies beschikbaar gesteld.

Let op: Aan onderstaande versies kunnen geen rechten ontleend worden, de definitieve versies kunnen wijzigingen bevatten ten opzichte van de onderstaande versies.

BETTER BIOMASS DUURZAAMHEIDSEISEN

NTA 8080-1 Terminology and general requirements CONCEPT (bekijk hier)

NTA 8080-2 Sustainability requirements CONCEPT (bekijk hier)

NTA 8080-3 GHG calculations CONCEPT (bekijk hier) (updated 20-2-2024)

NTA 8080-4 CoC requirements CONCEPT (bekijk hier)

BETTER BIOMASS CERTIFICATIESCHEMA

NCS 8080-1 Conformity assessment requirements CONCEPT (bekijk hier) (updated 20-2-2024)

NCS 8080-2 Requirements scheme management CONCEPT (bekijk hier)